Rada nadzorcza operatora zaakceptowała plan prywatnej oferty emisji akcji (3 mln) do wybranej przez biuro maklerskie grupy inwestorów. PAGI chce w ten sposób pozyskać 3 mln zł, którymi dofinansuj program rozbudowy sieci WiMAX w regionie warszawskim. Dzisiaj działają dwa nadajniki, do końca roku ma ich być siedem, a docelowo siedemnaście. Łączny koszt projektu oszacowany został przez spółkę na 5 mln zł. Spółka dysponuje częstotliwościami radiowymi w zakresie 3,6-3,8 GHz, jakie uzyskała w tzw. powiatowych przetargach prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Spółka deklaruje, że celem rozbudowy sieci jest świadczen usług szerokopasmowego dostępu dla firm. Dostawcą sprzętu WiMAX dla PAGI jest Alvarion.