Capgemini podpisała właśnie umowę z firmą Outbox, która zajmie się rozwijaniem i utrzymaniem wdrożonych w TP i PTK Centertel systemów w ciągu najbliższych trzech lat.

Partnerstwo między tymi firmami to część większego, trzyletniego projektu konsolidacji zasobów informatycznych Grupy TP. Na początku czerwca TP podpisała umowy ramowe z konsultingowym Capgemini, któremu powierzono obszar zarządzania relacji z klientami oraz informatyczną grupą Asseco Poland, która zajmie się systemami rozliczeniowymi i business intelligence. Wcześniej, w kwietniu, Grupa TP porozumiała się z firmami AMG.net, Atos Origin oraz CGI, które zajmą się rozwojem i utrzymaniem aplikacji wspomagających rozwój i zarządzanie portalami www grupy, usługami oraz integracją systemów IT.