[link=http://www.rp.pl/static/rpkom/files/nik_realizacja_budzetu_2009_lacznosc.pdf]W niedawno opublikowanym raporcie[/link] [b]Najwyższa Izba Kontroli[/b] zwróciła się do [b]Ministerstwa Infrastruktury[/b] o weryfikację poprawności rozliczeń z [b]Telekomunikacją Polską[/b] środków przekazanych jej z budżetu na państwa na realizację celów związanych z obronnością. Chodzi o kwotę blisko 10 mln zł.

Sprawa ma dawną metrykę: chodzi o środki przekazane w latach 1999-2000. Operator miał zrealizować trzy inwestycje (niejawne), dzięki którym realizowane byłyby różne funkcje w sieci i urządzeniach telekomunikacyjnych, o które postulowało [b]Ministerstwo Obrony Narodowej[/b] i [b]Biuro Bezpieczeństwa Narodowego[/b]. W latach 2005-2007 z inwestycji tych zrezygnowano z powodu zmiany zasad realizowania działań na rzecz obronności i niejasności przepisów prawa.

Do 2009 r. przekazane środki przechowywane były na rachunkach TP, a w 2009 r. decyzją Ministerstwa Infrastruktury zwrócone do budżetu państwa. NIK poprosiła resort o weryfkację poprawności rozliczeń operatora z budżetem. Ministerstwo miało z tym problem z powodu niekompletności dokumentacji. Porozumienie z TP zawarte zostało w okresie, kiedy łączność stanowiło oddzielny resort rządu (w 2001 r. włączona została do [b]Ministerstwa Gospodarki[/b]).

[link=http://www.rp.pl/static/rpkom/files/nik_realizacja_budzetu_2009_lacznosc.pdf]Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2009 r. budżetu państwa w części 26 Łączność[/link]