18 euro za jedną akcję włoskiego operatora telekomunikacyjnego [b]Fastweb[/b] zaoferował – za pośrednictwem swojej spółki zależnej – szwajcarski operator narodowy [b]Swisscom[/b]. W publicznym wezwaniu chce on skupić ok. 18 proc. akcji Fastwebu, jakie pozostają w wolnym obrocie. Będzie to kosztować 256 mln euro. Swisscom przejął kontrolę nad Fastwebem w 2007 r.

Fastweb powstał w 1999 r., jako przejaw nowego myślenia o dostępowej sieci telekomunikacyjnej i jest prezentowany jako sztandarowy przykład migracji technologii do protokołu IP. Od chwili startu Fastweb zaczął pokrywać optyczną siecią dostępową Mediolan, a od kolejnego roku inne włoskie miasta. Od 2003 r. mógł korzystać z z sieci Telecom Italia, od której kupował usługi hurtowo łącza ADSL oraz wchodził z własnymi koncentratorami do obiektów włoskiego operatora narodowego (usługi głosowe świadczy tylko po IP). Chociaż Fastweb rozbudowuje sieć optyczną, to większośc klientów obsługuje na infrastrukturze Telecom Italia. W 2001 r. operator, jako pierwsza firma na świecie, wdrożył usługi IPTV. Dzisiaj obsługuje ponad 1,6 mln abonentów. Dzięki współpracy z Hutchison 3G świadczy równiez usługi telefonii komórkowej.