Trybunał arbitrażowy wydał dzisiaj wyrok częściowy w sporze pomiędzy [b]Telekomunikacją Polską[/b] a duńską firmą [b]DPTG[/b] w sporze o należności z tytułu eksploatacji magistrali światłowodowej z północy na południe Polski. Arbitraż uznał, że roszczenia DPTG są zasadne i za okres od 1994 do 2004 r. wynoszą 1,568 mld zł w tym ponad 486 mln zł odsetek.

– Dzisiejszy wyrok został wydany po dziewięciu latach postępowania arbitrażowego. W tym czasie TP S.A. konsekwentnie kwestionowała zarówno podstawę roszczenia powoda, jak i w szczególności prezentowaną przez niego interpretację umowy, a także kwotę roszczenia – podała TP w komunikacie giełdowym. Mimo tego spółka zapowiedziała przeszacowanie rezerw zawiązanych na okoliczność konieczności spłaty roszczenia DPTG, które obecnie są 467 mln zł niższe, niż zasądził dla duńskiej firmy wiedeński arbitraż. Ten krok wpłynie niekorzystnie na wynik finansowy netto TP, choćby spółka nie płaciła roszczenia (potem rezerwę będzie mogła rozwiązać).

DPTG w komunikacie prasowym twierdzi, że spór zbliża się do końca, i że TP ma 2 tygodnie na wypłatę kwoty roszczenia. TP natomiast zapowiada podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań, aby „bronić interesów spółki i jej akcjonariuszy”.

DPTG zamierza teraz wystąpić z roszczeniami za okres 2004-2009 r.