UKE: zmiana VAT nie daje prawa do zerwania umowy. Jak uniknąć obowiązku informacyjnego?

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dzisiaj swoje stanowisko w związku z pojawiającą się w mediach informacją, iż zmiana cen usług telekomunikacyjnych związana z podwyżką podatku VAT może stanowić dla abonentów usług telekomunikacyjnych powód do zerwania umowy terminowej bez ponoszenia umownych kar.

Publikacja: 24.09.2010 13:55

UKE: zmiana VAT nie daje prawa do zerwania umowy. Jak uniknąć obowiązku informacyjnego?

Foto: ROL

– Abonent nie może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu przyznanej ulgi, jeżeli podwyżka cen wynika ze zmiany przepisów prawa, tak jak to by miało miejsce w przypadku podwyżki stawki podatku VAT na usługi telekomunikacyjne – [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5871&layout=3&page=text]podało w swoim stanowisku UKE[/link].

Nie zmienia to faktu, że operatorzy telekomunikacyjni będą musieli na piśmie poinformować abonentów o zmianie cennika usług.

[ramka][b]Rozmowa z prof.Stanisławem Piątkiem z Uniwersytetu Warszawskiego[/b]

– Abonenci muszą zostać poinformowani o zmianie cen wynikającej ze zmiany stawki VAT, jeżeli zmianie ulega cennik. Przyczyna zmiany jest nieistotna, gdyż przepis wyraźnie nakazuje informowanie o każdej zmianie w cenniku. W przypadku, jeżeli w cenniku operator podaje oddzielnie cenę netto i cenę brutto, to przekazanie informacji abonentom jest nieuniknione. W niektórych cennikach dodatkowo wskazuje się kwotę VAT.

Jeżeli natomiast operator podaje w cenniku jedynie cenę brutto (z VAT), to może uniknąć zmiany cennika, jeżeli zrezygnuje ze zmiany cen. Musi jednak przejąć na siebie skutki podwyższenia VAT, co oznacza obniżenie jego dochodu. Komplikacja wynika z przepisów o podawaniu cen tzw. usług o podwyższonej opłacie, czyli usług które poza usługą podstawową zawierają również dodatkowe świadczenie. W tym przypadku art. 64 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nakazuje podawać wraz z numerem usługi cenę za jednostkę rozliczeniową połączenia ze wskazaniem ceny netto i brutto.

[b]- Czy ta zmiana w myśl Prawa telekomunikacyjnego stanowi dla abonentów podstawę do wypowiedzenia umów terminowych bez ponoszenia kar umownych?[/b]

– Jeżeli operator dokonuje zmiany w cenniku, to abonent jest uprawniony do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony. Operator musi go poinformować o takim uprawnieniu. Jeżeli jednak operator nie wprowadza zmiany w cenniku, to sama zmiana stawki VAT nie prowadzi do nabycia przez abonenta uprawnienia do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony. Konieczną przesłanką nabycia takiego uprawnienia jest bowiem zmiana cennika.

Jeżeli cennik nie ulega zmianie to nie wystarcza sama zmiana struktury ceny pobieranej przez operatora wówczas, gdy przejął on na siebie skutki zmiany stawki VAT. Kluczową sprawą jest jednak nie to, czy można wypowiedzieć umowę, ale czy można ją wypowiedzieć bez zapłaty odszkodowania i zwrotu ulgi przyznanej przy zawarciu umowy. Zmiany cen usług telekomunikacyjnych następujące na skutek zmiany przepisów prawa (w tym przypadku przepisów prawa podatkowego) nie uprawniają abonentów do zmiany operatora bez skutków odszkodowawczych. Przepis art. 61 ust. 6a Prawa telekomunikacyjnego wyklucza taki skutek stanowiąc, że przepisu o rozwiązywaniu umów bez skutków odszkodowawczych nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany cennika następuje na skutek zmiany przepisów prawa. Umowę można zatem rozwiązać tylko po zapłaceniu odszkodowania i zwrocie ulgi.

[b]- Czy operatorzy mogą (powinni?) podkreślić ten fakt w informacji o zmianie cennika, jaką będą musieli wysłać do swoich abonentów?[/b]

– Jeżeli operator musi przekazać informację o zmianie cennika, to jest również zobowiązany do poinformowania abonentów o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w cenniku. Dla abonenta najbardziej istotne jest jednak to, na jakich warunkach może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, w szczególności czy może to zrobić bez zapłaty odszkodowania i zwrotu ulgi.

W podobnych sprawach, w których uprawnienia do rozwiązania umowy abonenci nabywali na skutek zmiany regulaminu spowodowanego zmianą przepisów prawa, operatorzy wyjaśniali w przekazanej informacji skutki odszkodowawcze rozwiązania umowy. Abonent nabywa w takim przypadku uprawnienie do rozwiązania umowy ale rozwiązując umowę musi zapłacić odszkodowanie i zwrócić ulgę otrzymaną przy zawarciu umowy. Dodanie takiego wyjaśnienia jest uzasadnione w celu uniknięcia nieporozumień. Uważam, że w przypadku zmiany cennika na skutek zmiany przepisów prawa dodanie takiej informacji jest również uzasadnione.

[b]- Dziękujemy za rozmowę[/b][/ramka]

– Abonent nie może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu przyznanej ulgi, jeżeli podwyżka cen wynika ze zmiany przepisów prawa, tak jak to by miało miejsce w przypadku podwyżki stawki podatku VAT na usługi telekomunikacyjne – [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=5871&layout=3&page=text]podało w swoim stanowisku UKE[/link].

Nie zmienia to faktu, że operatorzy telekomunikacyjni będą musieli na piśmie poinformować abonentów o zmianie cennika usług.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G