Trzy duże projekty starają się dofinansowanie inwestycji w dostęp do szerokopasmowego internetu na Dolnym Śląsku. Do rozdysponowania w ramach konkursu „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (część Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska) jest 10 mln euro.

Wczoraj minął termin składania wniosków o dofinansowanie. Największe trzy projekty złożyły samorządy z [b]Rudnej[/b], [b]Dzierżoniowa[/b] oraz [b]Związku Gmin Zagłębia Miedziowego[/b]. Wszystkie trzy projekty zakładają zbudowanie międzygminnych światłowodowych sieci dystrybucyjnych.

– Jeśli sieci powstaną, zwiększy się opłacalność świadczenia mieszkańcom usług szerokopasmowego dostępu do Internetu przez prywatnych operatorów. Budowa infrastruktury łączącej sołectwa jest zbyt kosztowna dla prywatnych inwestorów – wyjaśnia [b]Emilian Stańczyszyn[/b], Przewodniczący [b]Związku Gmin Zagłębia Miedziowego[/b].

Wybór projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie, nastąpi do połowy listopada.