[b]Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji[/b] [link=http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead17&news_cat_id=13&news_id=5328&layout=0&page=text]zatwierdziła Kodeks Jakości Świadczonych Usług Dodanych[/link], który ma stanowić wewnętrzną regulację branżową dla świadczenia usług za pośrednictwem numerów telefonicznych o podwyższonej opłacie. Chodzi m.in. o infolinie rozrykowe, loterie SMS, serwisy z dzwonkami i logotypami do telefonów komórkowych, usługi dostępne za pośrednictwem dialerów, płatny dostęp do serwisów internetowych itp. Jak podaje Izba celem wprowadzenie tej autoregulacji jest m.in. „zwiększenie zaufania klientów, wiarygodności dostawców i jakości świadczonych usług dodanych”.

Kodeks promuje m.in. jasne informowanie klienta o cenach usług dodanych oraz o procedurach skarg i reklamacji, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych (np. o numerach telefonów, za pośrednictwem których użytkownicy korzystają z usług premium), czy regulacji antyspamowych. Celem kodeksu jest również ochrona nieletnich przed dostępem do treści erotycznych, ograniczenie pornografii, czy naruszania prawa autorskiego.

Kodeks został opracowanych przez Komitet Usług Dodanych działający w ramach PIIT. Teoretycznie regulacje kodeksu wiążą członków zrzeszonych w Komitecie, ale ten nie dysponuje żadną sankcją karną, chociaż przyjmuje do rozpatrzenia skargi na dostawców usług dodanych. – Jedynie operatorzy telekomunikacyjni dysponują możliwością wyłączenia usługi lub rozwiązania umowy z Usługodawcą w przypadku rażącego naruszenia Umowy Świadczenia Usług Premium oraz Kodeksem Jakości Świadczonych Usług – podaje Komitet.