[b]Ministerstwo Finansów[/b] zleciło [b]Damovo[/b] rozwój zintegrowanego systemu łączności dla administracji celnej. W ramach zamówienia wykonawca będzie odpowiadał m.in. za dostawę i instalację dedykowanego oprogramowania, rozbudowę infrastruktury sprzętowej (w tym central telefonicznych, z których część zostanie wymieniona) a także dostawę urządzeń łączności mobilnej i towarzyszących im aplikacji, które zostaną zainstalowane na komputerach przenośnych.

Zlecenie obejmuje również dostawę i aktywację kart SIM w technologii GSM – HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS. Firma wyposaży też służby celne w terminale mobilne. Zajmie się instalacją urządzeń, w tym: serwerów, stacji roboczych, okablowania, elementów sieci LAN/WAN niezbędnych do uruchomienia systemu. Będzie również zajmowała się, przez dwa lata od podpisania protokołu odbioru, transmisją danych.

Damovo otrzymało zlecenie w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji. Resort finansów uzasadnia to faktem, że we wcześniejszym przetargu (odbywał się w procedurze przyspieszonej) wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona ze względu nie jej niezgodność z przedmiotem. Wartość kontraktu, który jest współfinansowy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wynosi 13,4 mln zł brutto.