[b]PKP Polskie Linie Kolejowe[/b] zleciły spółce [b]TK Telekom[/b] świadczenie usług telekomunikacyjnych [i]związanych z zarządzaniem spółką oraz prowadzeniem ruchu pociągów[/i]. Umowa obowiązywała będzie latach 2011-2014. Jej wartość to 143,2 mln zł netto.

Wybór wykonawcy odbył się z pominięciem procedury przetargowej (w drodze procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia), bo usługi będące przedmiotem zamówienia [i]z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz wymagań wynikających ze specyfiki pracy kolei i obszaru działania mogą być świadczone tylko przez TK Telekom[/i] – napisało PKP PLK w uzasadnieniu.

TK Telekom jest m.in. zarządcą częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez PKP PLK. [i]W zakresie sieci radiofonicznych liniowych są to częstotliwości wspólne z wykorzystywanymi przez przewoźników kolejowych. Nie jest więc możliwe, aby PKP PLK mógł korzystać z innych niż przydzielone dla kolei częstotliwości radiowych, oferowanych np. przez innego wykonawcę[/i] – tłumaczy zamawiający.