Zwiększające się zapotrzebowanie na usługi online – to główny wniosek z ankiety, jaką na niereprezentatywnej grupie ponad 700 przedstawicieli polskich firm przeprowadziło [b]Cisco[/b]. Usługami, jakie cieszą się największym zainteresowaniem badanych, to przede wszystkim bankowość internetowa (60 proc. Badanych), zakupy online (51,3 proc.). Rola tych ostatnich bardzo wzrosła od poprzedniej ankiety Cisco z 2008 r. Wtedy zainteresowanie zakupami online wykazało zaledwie 8 proc. badanych.

Więcej informacji, m.in. na temat czasu spędzanego dziennie w sieci, można znaleźć w informacji prasowej Cisco.