Takie są przewidywania analityków agencji ratingowej [b]Fitch[/b] odnośnie trendów na europejskim rynku telekomunikacyjnym w przyszłym roku. Analiza zasadniczo obejmuje kraje Europy Zachodniej, ale oparta jest między innymi na prognozach rozwoju [b]Telekomunikacji Polskiej[/b].

Fitch przewiduje, iż wartość rynku telekomunikacyjnego (z uwzględnieniem CaTV) krajów Europy Zachodniej wyniesie w przyszłym roku 351,6 mld euro, natomiast łączny wynik EBITDA operatorów – 130,4 mld euro (marża 37 proc.). Obie te wielkości wzrosną w przyszłym roku odpowiednio o 1,1 i 0,5 proc. Analitycy agencji Fitch określają ten wzrost mianem „stagnacji”.

Tłumaczą to przede wszystkim spadkiem przychodów z usług głosowych i brakiem pomysłów na podniesienie przychodów z usług transmisji danych. Wedle nich większy wzrost zanotują tylko te europejskie telekomy, którym udało się przejąć operatorów na rynkach rozwijających się. Operacyjnym motorem branży pozostaną wciąż sieci telewizji kablowej, które z powodzeniem realizują strategię sprzedaży – coraz bogatszej – oferty wiązanej ([i]triple-play[/i]).

Wobec stagnacji przychodów spodziewaną poprawę marży EBITDA Fitch tłumaczy dalsza polityką ograniczana kosztów przez operatorów. Z tego powodu spodziewa się lekkiego spadku wartości CAPEX całej branży ze średniego poziomu 15,4 proc. w tym roku do 13,5-14,6 proc. w roku przyszłym. Fitch podkreśla, że operatorom trudno wyciągnąć korzyści z wzrostu transmisji danych, co nie zachęca do inwestycji modernizację sieci, czy nabywanie nowych częstotliwości radiowych. Debata na temat neutralności sieciowej i kierunek, jaki wskazuje [b]Komisja Europejska[/b] (pełna neutralność) jest dodatkowym czynnikiem hamującym inwestycje.