[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] wydał dzisiaj decyzje zastępujące umowy o połączeniu sieci [b]Aero 2[/b] z trzema dużymi sieciami komórkowymi:[b] Polską Telefonią Cyfrową, PTK Centertel oraz Polkomtelem[/b]. [link=http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=6192&layout=3&page=text]Wspomniane decyzje[/link] regulują m.in. zasady rozliczeń pomiędzy operatorami. Stawki w sieci dużych operatorów ustalone zostały tak samo, jak w decyzjach MTR. Stawka w sieci Aero 2 natomiast ustalona została na poziomie 0,453 zł za minutę netto, czyli na poziomie 270 proc. stawki trzech dużych operatorów (0,1677 zł). Rynek tymczasem przewidywał, że UKE przychyli się do wniosku Aero 2, które chciało stawki 0,57 zł za minutę.

– Prezes UKE, mając na uwadze konieczność ustalania stawek w sposób przejrzysty, a zarazem pozwalający nowemu operatorowi tj. Aero 2 na efektywne konkurowanie na rynku telekomunikacyjnym, postanowił ustalić stawkę MTR dla operatora Aero 2 na poziomie średniej ważonej z pierwszego roku działalności ze stawek operatorów infrastrukturalnych, którzy dotychczas korzystali z asymetrii stawek w relacjach z operatorami zasiedziałymi – podał w uzasadnieniu decyzji UKE.

W opublikowanym w listopadzie br. stanowisku na temat poziomu asymetrii Prezes UKE sygnalizował jednak, że od stycznia 2011 r. asymetria dla Aero 2 wyniesie 170 proc. (270 proc. stawki dużych operatorów). Bieżąca decyzja wprowadziła zatem poziom asymetrii, który i tak obowiązywałby za 2 tygodnie.