[b]Neelie Kroes[/b], komisarz US ds. agendy cyfrowej zaapelowała do 21 państw członkowskich UE, w tym Polski, o „bezzwłoczne” wdrożenie przepisów i praw niezbędnych do uruchomienia w UE usługi dostępu do broadbandu dostarczanego za pośrednictwem satelitów. (Mobile Satellite Services, MSS).

W 2008 r. Parlament Europejski przyjął harmonogram, według którego usługi satelitarne powinny działać – dostarczane przez ogólnoeuropejskich operatorów ([b]Inmarsat Ventures Limited[/b] i [b]Solaris Mobile Limited[/b]) – we wszystkich państwach członkowskich do końca marca 2011 r.

Bruksela stoi na stanowisku, że łączność satelitarna jest jednym ze sposobów walki z wykluczeniem cyfrowym i zapewnienia dostępu do sieci na obszarach tzw. białych plam. Bardziej powściągliwe stanowisko w tej sprawie zajmuje np. polski [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] (o czym serwis rpkom.pl pisał [link=http://www.rp.pl/artykul/576330.html]tutaj[/link]).

– Państwa członkowskie powinny w trybie pilnym podjąć środki niezbędne do umożliwienia wprowadzenia satelitarnych usług komunikacji ruchomej w całej UE. Satelitarne usługi komunikacji ruchomej będą mieć duże znaczenie podczas wprowadzania nowatorskich usług dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Europie, w tym w rejonach wiejskich i odległych, oraz przyczynią się do osiągnięcia naszych celów zapisanych w agendzie cyfrowej, polegających na zapewnieniu wszystkim Europejczykom dostępu szerokopasmowego – powiedziała Neelie Kroes.

21 członków UE, którzy według komisarz Kroes nie wprowadzili jeszcze odpowiednich regulacji satelitarnych do swoich systemów prawnych to [b]oprócz Polski, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, , Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.[/b]