Telekomunikacja Polska wygrała przetarg (była jedynym oferentem) ogłoszony przez Straż Miejska miasta stołecznego Warszawy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W ramach zlecenia narodowy operator, do końca 2013 r., będzie świadczył na rzecz klienta usługi dzierżawy łączy bezpośrednich analogowych i cyfrowych, teletransmisji danych, dostępu do Internetu, kierowania wywołań numeru alarmowego 986 oraz dzierżawy cyfrowej centrali telefonicznej wraz z osprzętem.

Wartość umowy wynosi 4,08 mln zł brutto.