PKP Polskie Linie Kolejowe kupiło od TK Telekom łącza sieci IP VPN. Wartość kontraktu wynosi prawie 12 mln zł netto i dokładnie pokrywa się z budżetem przygotowanym przez zamawiającego.

Po raz kolejny wykonawca otrzymał z grupy PKP zlecenie w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia, ponieważ jako jedyny (w wyniku przekształceń własnościowych grupy PKP) dysponuje niezbędną infrastrukturą do świadczenie usług telekomunikacyjnych dla polskich kolei.

„Zmiana dostawcy przedmiotowych usług wymagałaby ułożenia, kupienia lub dzierżawienia nowych kabli i urządzeń, co ze względu na olbrzymi zakres inwestycji i związane z tym koszty jest ekonomicznie nieuzasadnione, a przy dodatkowym warunku zachowania ciągłości bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów organizacyjnie praktycznie niemożliwe” – wyjaśnia PKP PLK.

W grudniu ubiegłego roku TK Telekom z podobnych powodów nie miała konkurenta w przetargu na usługi telekomunikacyjne związane z zarządzaniem spółką oraz prowadzeniem ruchu pociągów. Bez trudu zdobyło więc kontrakt na 143 mln zł. W listopadzie 2010 r. zaś TK Telekom wybrana została przez Koleje Mazowieckie do świadczenia kompletu usług telekomunikacyjnych za kwotę 1,5 mln zł, których i tym razem z przyczyn technicznych żaden inny operator nie mógł zrealizować.