Podczas porannego głosowania Sejm odrzucił poprawkę Senatu, której celem była liberalizacja zasad lokowania urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych w rejonach uzdrowiskowych.

Senat chciał, aby z ustawy wykreślony został ścisły zakaz lokalizacji nadajników w tzw. strefach A rejonów uzdrowiskowych. Nadajniki w tych strefach miały podlegać weryfikacji, jako urządzenia o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Ostatecznie Sejm, zgodnie z pierwotną koncepcją, przyjął restrykcyjny przepis, który w ogóle zabrania nowych instalacji w strefach ścisłych.

Sejm przegłosował dzisiaj wniosek o odrzucenie senackiej poprawki. Poparło go 211 posłów, głównie z klubów opozycyjnych i z PSL. Przeciw temu wnioskowi, a więc i przeciw restrykcyjnym zasadom, głosowała większość posłów klubu Platformy Obywatelskiej. Ponieważ większość bezwzględna wynosiła 209 głosów, to korzystna dla operatorów komórkowych poprawka przepadła zaledwie trzema głosami.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.