Jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do końca lutego br. zatwierdzono 117 wniosków o dofinansowanie projektów budowy telekomunikacyjnych sieci dostępowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Łączna wartość przyjętych do realizacji przedsięwzięć wynosi 116,9 mln zł. Do tej pory zawarto jednak dopiero 55 umów na kwotę 39,4 mln zł, co stanowi jedynie 5 proc. całego budżetu przeznaczonego na działanie. Siłą rzeczy płatności na rzecz beneficjentów są jeszcze niższe. Wynoszą tylko 2,16 mln zł, a więc niespełna 1 proc. dostępnej puli.

Na wspieranie przedsiębiorców zarezerwowano 200 mln euro, z czego zdecydowana większość, bo 170 mln euro, pochodzi z Brukseli.