PAGI poinformowało o zakupie biznesu ISP od stołecznego Wavenetu. W jego skład wchodzi ok. 100 klientów indywidualnych i instytucjonalnych na usługi dostępu do internetu.

Spółki nie podały wartości transakcji, ale z uwagi na liczebność bazy abonenckiej była ona zapewne niewielka. Wavenet zrezygnował z usług dostępowych. Poza nimi spółka zajmuje się budową i eksploatacja infrastruktury sieci komórkowych i automatyką budynkową.

PAGI specjalizuje się w sprzedaż usług telekomunikacyjnych w sieci satelitarnej. Ponadto od ubiegłego roku realizuje projekt budowy sieci dostępowej w standardzie WiMAX w rejonie Warszawy (17 stacji do 2012 r.) Spółka zakłada pozyskanie ok. 1000 abonentów w tej sieci.