Komisja Przemysłu, Badań i Energetyki Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt decyzji w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego, jaki przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z jej założeniami państwa członkowskie powinny podjąć działania w sprawie uwolnienia jak największych zasobów radiowych na rzecz szerokopasmowych systemów dostępowych.

Zakres 790–862 MHz (popularnie „800 MHz”) powinien zostać udostępniony do zastosowań cywilnych najpóźniej do 1 stycznia 2013 r. W uzasadnionych przypadkach, np. trudności w koordynacji pasma z krajami pozaunijnymi, możliwe jest wydłużenie tego okresu do 1 stycznia 2015 r.

Program widma radiowego ponawia także wcześniejszą decyzję Komisji w sprawie przeznaczenia całego zakresu częstotliwości 1800 MHz dla potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej do końca bieżącego roku.

Wyżej wspomniany projekt będzie przedmiotem debaty Rady Europy na początku maja i przedmiotem głosowana parlamentarnego na początku czerwca.

Tymczasem w Polsce w ubiegłym tygodniu rozgorzał publiczny spór pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej z jednej strony a ministerstwami Infrastruktury i Obrony z drugiej w sprawie trybu zmiany Krajowej Tablic Przeznaczeń Częstotliwości w zakresie 800 MHz.