Przegląd prasy – wtorek 19 kwietnia

Publikacja: 19.04.2011 08:30

Orange i T-Mobile łączą siły

Michał Fura

Dwaj czołowi europejscy operatorzy tworzą spółkę, która zajmie się kupowaniem telefonów, sprzętu IT i usług. Będzie ona też służyć polskim firmom obydwu operatorów. France Telecom (właściciel sieci Orange w Polsce) i Deutsche Telekom (właściciel sieci Era) ogłosiły wczoraj stworzenie spółki joint venture, dzięki której sporo zaoszczędzą. Operatorzy będą wspólnie kupować telefony, urządzenia sieciowe i mobilne, technologie informatyczne i usługi.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354853 (dostęp płatny)

SOKiK uchylił karę dla Telekomunikacji

Michał Fura

Grupa TP nie zapłaci 338 mln zł kary nałożonej przez urząd antymonopolowy – zdecydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na TP karę ponad 4 lata temu za rzekome nieprzedłożenie mu cenników i kalkulacji kosztów Neostrady. Operator od początku twierdził, że kara była niesłuszna i miała charakter czysto medialny.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354856 (dostęp płatny)

P4, operator sieci Play, ma już 5,5 miliona abonentów

Michał Fura

Operator sieci Play zwiększył o 60 proc. liczbę klientów w I kwartale w stosunku do tego samego okresu przed rokiem, przekraczając liczbę 5,5 mln – ogłosiła wczoraj spółka. Ponad 44 proc. to klienci kontraktowi, a 55 proc. to klienci usług przedpłaconych. Z usługi PlayOnline, czyli dostępu do mobilnego internetu, korzystało 700 tys. klientów. Wczoraj operator pochwalił się też pokryciem zasięgiem wszystkich 21 stacji metra w Warszawie.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354858 (dostęp płatny)

Bezpieczeństwo w sieci zależy od nas

Tomasz Jandziak

Ustawodawca nadąża za nowinkami, ale czy będziemy bezpieczni w internecie, zależy od nas samych. Stwierdził pan, że prokurator musi przede wszystkim chronić obywateli. Jak ta ochrona wygląda w wirtualnym świecie?Ochrona obywateli powinna odbywać się w pierwszej kolejności poprzez spójny system prawny. Chodzi tu nie tylko o ochronę na płaszczyźnie prawa karnego, ale przede wszystkim o precyzyjne i jasne regulacje zwłaszcza na poziomie prawa administracyjnego, które nie stwarzałyby pola do nadużyć, jak w przypadku serwisu internetowego www.wykrecnumer.pl. Taki też był cel mojego wystąpienia do prokuratora generalnego o zainicjowanie zmiany prawa telekomunikacyjnego w tym zakresie i wprowadzenie wymogu zachowania autentyczności danych będących przedmiotem przekazu teleinformatycznego. Rola prokuratora, jak widać, nie sprowadza się wyłącznie do stosowania prawa poprzez ściganie sprawców przestępstw, w tym przestępstw internetowych, ale też może polegać na przyczynieniu się do ewaluacji istniejących rozwiązań prawnych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354743 (dostęp płatny)

Masz swoje prawa

Agata Zadrożna

Badanie OBOP pokazało, że Polacy zbyt rzadko czytają regulaminy konkursów, w których biorą udział. Badanie „Masz komórkę, masz swoje prawa” przeprowadzone przez TNS OBOP w marcu 2011 roku pokazuje, że Polacy korzystają za pośrednictwem telefonu komórkowego z szerokiego spektrum usług. Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszą się usługi Premium Rate, z których najpopularniejsze są loterie audioteksowe lub promocyjne. Mają one znaczny zasięg społeczny, udział w loteriach deklaruje 16 proc. posiadaczy telefonów komórkowych i warto zaznaczyć, że są wśród nich osoby należące do wszystkich grup społecznych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354770 (dostęp płatny)

Przepisy dobrze chronią interesy klientów

Tomasz Grabarek

Kluczowym elementem bycia świadomym uczestnikiem loterii audioteksowych lub konkursów SMS jest znajomość ich regulaminu. Pozwala to uniknąć rozczarowań i konsekwencji związanych z nieświadomym lub nie do końca świadomym uczestnictwem w loterii. Działalność organizatora loterii jest oparta na zezwoleniu udzielanym przez właściwy ku temu organ administracji, a jednym z warunków udzielenia zezwolenia jest przedstawienie do akceptacji projektu regulaminu loterii. Udostępniany przez organizatora regulamin nie może budzić zastrzeżeń pod kątem prawnym i powinien zabezpieczać w dostateczny sposób interes konsumentów.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354771 (dostęp płatny)

Kto odpowiada za rzetelność loterii i konkursów sms-owych

Michał Fura

Debata „DGP”. Klienci skarżą się na operatorów komórkowych, ci odpowiadają: nie my jesteśmy organizatorami konkursów. Czy jest jakaś różnica między loteriami przez telefon i marketingowo wykorzystywaną szansą wygrania upominku przy zakupie wody mineralnej? Czy rynek premium rate ryzykuje uśpienie w wyniku zniechęcenia klientów? Czy potrzebne są zmiany prawa, czy tylko rzetelność rynku?

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354772 (dostęp płatny)

Trzeba prowadzić działania edukacyjne

Grzegorz Witerski: Istnieje wola wszystkich zainteresowanych stron, aby standardy prowadzenia biznesu związanego z loteriami SMS były jasne dla wszystkich jego uczestników, a w szczególności dla odbiorców tych usług. Jak pan ocenia skalę uczestnictwa Polaków w loteriach SMS? Czy możemy mówić o istnieniu pewnego rodzaju fenomenu? Od kilku lat obserwujemy duże zainteresowanie loteriami SMS-owymi w Polsce. Spowodowane jest to tym, że tego typu konkursy organizowane są przez firmy z niemal każdej branży, począwszy od producentów dóbr (żywności), poprzez dealerów samochodowych, na dostawcach usług finansowych kończąc. Raport kampanii „Masz komórkę, masz swoje prawa” pokazuje jednak, iż sami uczestnicy loterii nisko oceniają swoją wiedzę dotyczącą udziału w nich. Dotyczy to zarówno odpłatności za tego rodzaju usługi, jak i samych zasad loterii.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354775 (dostęp płatny)

Loteriami rządzą zasady znane z marketingu bezpośredniego

Tomasz Płonkowski

Wiele wskazuje na to, że duża część odbiorców komunikatów SMS-owych o charakterze marketingowym jest mylnie interpretowana przez odbiorców. Często nie zdają sobie oni sprawy, że są to przekazy podobne do reklamy, czyli w formie sloganów. Oznacza to, że trudno o nich stwierdzić, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Komunikaty te często też mają charakter serii. Każdy kolejny komunikat wysłany przez nadawcę zależy od odpowiedzi lub jej braku. Komunikaty tworzone są automatycznie. Wcześniej opracowywane są schematy, za pomocą których potem automat wysyła serie komunikatów do poszczególnych osób i reaguje na nie, co może sprawiać mylne wrażenie jakby po drugiej stronie był żywy człowiek lub zespół ludzi. Tak też uważa część odbiorców.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=354777 (dostęp płatny)

UKE szykuje dla TP SA Porozumienie 2.0

Przemysław Poznański

Półtora roku po słynnym porozumieniu regulatora rynku z Tepsą, dzięki któremu operator nie pozostał podzielony, szykuje się kolejne porozumienie. I znów efektem będą inwestycje – dowiedziała się „Gazeta”. Wczoraj nie udało nam się uzyskać szczegółowych informacji ani od TP SA ani od UKE. Prezes urzędu Anna Streżyńska przyznaje jednak, że trwają wstępne rozmowy z TP. – Szczegóły podamy niebawem – zaznacza. – Porozumienie, które roboczo nazywamy Porozumieniem 2.0, będzie korzystne dla całego rynku, dla wszystkich graczy, z którym również za chwilę będziemy rozmawiać. I oczywiście dla konsumentów – mówi „Gazecie” prezes Streżyńska.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,9459423,UKE_szykuje_dla_TP_SA_Porozumienie_2_0.html (dostęp płatny)

Wielkie telekomy łączą siły. DT i FT współpracują

Przemysła Poznański, Mirosław Bartold, Reuters

Dwaj giganci – France Telecom i Deutsche Telekom – chcą od tej pory razem chodzić na zakupy. Dzięki temu zamierzają zaoszczędzić nawet 1,3 mld euro rocznie – ogłoszono w poniedziałek. Spółki będą razem kupować infrastrukturę techniczną i informatyczną oraz telefony. W tym celu założą spółkę joint venture, w której każdy z operatorów będzie miał połowę udziałów. Po trzech pierwszych latach takiej współpracy oszczędności mają sięgać do 1,3 mld euro rocznie. Nieco lepiej wyjdzie na tym France Telekom, któremu zostanie w kieszeni niemal 900 mln. France Telecom i Deutsche Telekom będą też wspólnie inwestować w technologie przyszłości, m.in. w szeroko pojętą telemedycynę.

P4: Play urośnie wolniej

Urszula Zielińska

O 60 proc. więcej niż przed rokiem, czyli 5,5 mln klientów, miał na koniec marca 2011 r. P4, operator sieci Play. Taką informację podał zarząd spółki. Z tej liczby 44 proc. to klienci kontraktowi, a 55 proc. klienci usług przedpłaconych.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/703851_P4:_Play_urosnie_wolniej.html (dostęp płatny)

Francja, Niemcy: Telekomy szukają oszczędności

JB

Deutsche Telekom i France Telecom utworzą wspólną firmę, co pozwoli tym byłym telekomunikacyjnym monopolistom oszczędzić rocznie 1,3 mld euro na koordynacji zakupów sprzętu i wyposażenia. Umowa przewiduje, że w IV kwartale obie firmy zaczną wspólne zakupy telefonów, wyposażenia sieci i innej infrastruktury technologicznej. FT ma zaoszczędzić na tym po trzech latach 900 mln euro rocznie, a Deutsche Telekom ponad 400 mln euro.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/703895_Francja_Niemcy:_Telekomy_szukaja_oszczednosci.html (dostęp płatny)

EGB Investments: Klient z branży telekomunikacyjnej

ŁUW

Spółka windykacyjna kupiła wierzytelności o nominalnej wartości 4,8 mln zł od firmy telekomunikacyjnej, której nazwy nie podała.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/703888_EGB_Investments:_Klient_z_branzy_telekomunikacyjnej.html (dostęp płatny)

P4 szybko rośnie

Magdalena Wierzchowska

Operator sieci Play przytył w rok o ponad połowę. P4, operator sieci Play, ma 5,5 mln klientów. — To wzrost o 60 proc. w porównaniu z I kw. 2010 r. — mówi prezes Jorgen Bang Jensen. Z tej liczby 44 proc. to klienci abonamentowi (post-paid). — Obroty rosły w ślad za liczbą klientów. Wzrost przychodów był tylko nieco niższy od przyrostu liczby klientów — mówi Jorgen Bang-Jensen.

http://bbp.pb.pl/Issue.aspx?id=c581517d-0a8c-4f7e-9acb-1758af203e75&date=2011-04-19 (dostęp płatny)

Jak uratować miliard euro na szerokie pasmo

Madgalena Wierzchowska

Resort infrastruktury doradzi samorządom przy gigantycznych inwestycjach. Bierzmy łopaty w dłoń — nawołuje wiceminister Gaj, która ma pomysł na przyspieszenie prac. Unia Europejska przeznaczyła ponad 1 mld EUR (4 mld zł) wsparcia na inwestycje w szerokopasmowy internet w Polsce. Musimy je wydać do połowy 2015 r.

http://bbp.pb.pl/Issue.aspx?id=e1fd3913-37fc-4164-b577-cb0f8bf088ac&date=2011-04-19 (dostęp płatny)

Jest chętny na Cyfrę Plus

redakcja

Cyfrowy Polsat (CP) jest wciąż zainteresowany przejęciem Cyfry Plus — zadeklarował Dominik Libicki, prezes CP cytowany przez Wirtualną Polskę. Dodał jednak, że platformy nie prowadzą żadnych rozmów.

http://bbp.pb.pl/Issue.aspx?id=f03c53c9-5444-407e-8551-f593bc4794ed&date=2011-04-19 (dostęp płatny)

Robert Kwiatkowski kieruje Hyperionem

Katarzyna Latek

Były prezes Hawe, a w latach 1998-2004 prezes Telewizji Polskiej, został prezesem giełdowej spółki Hyperion, w której znaczący pakiet ma MNI. Robert Kwiatkowski zajmie się realizacją nowej strategii Hyperiona, opartej na dostawie multimedialnych usług kontentowych.

http://bbp.pb.pl/Issue.aspx?id=70e0ff74-0ce1-44b9-8b09-ee5d6f7ccd54&date=2011-04-19 (dostęp płatny)

Alternatywa dla iPada sprzedaje się słabo

Tomasz Boguszewicz

Sukces iPada 2 i skutki trzęsienia ziemi w Japonii spowalniają premiery nowych tabletów Tablet Motorola Xoom, który pojawił się na rynku w lutym, miał być pierwszym zwiastunem wysypu podobnych urządzeń różnych producentów. Lawinę premier miał przynieść przełom pierwszego i drugiego kwartału roku. Tak się jednak nie stało. Kolejni gracze informują o przesunięciu wprowadzenia nowości na rynek, bogatsi o doświadczenie Motoroli, która sprzedała – według szacunków analityków Deutsche Banku, realne dane nie są na razie jawne – tylko około 100 tys. sztuk tabletu Xoom. Dla porównania najnowszy iPad 2 Apple’a tylko w ciągu pierwszego weekendu sprzedaży trafił do ok. 300 tys. klientów.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1041875_Alternatywa_dla_iPada_sprzedaje_sie_slabo.html (dostęp płatny)

Play: tylko naszej sieci przybędzie klientów

Urszula Zielińska

P4, właściciel sieci Play, liczy, że w 2011 r. operatora komórkowego zmieni milion Polaków. Play rośnie szybciej. Firma ma już 5,5 mln klientów. To wciąż dużo mniej niż czołowi gracze na rynku. Czwarty co do wielkości operator komórkowy w kraju – P4, operator sieci Play – zakończył I kwartał br. z 5,5 mln klientów – poinformował zarząd spółki. To liczba o 60 proc. wyższa niż w I kwartale 2010 roku i o 300 tys. lepszy wynik niż w grudniu. Play to obecnie jedyna sieć komórkowa, której baza użytkowników rośnie. Dzieje się to kosztem trzech największych graczy: Orange, Plusa i Ery, którzy odnotowują wzrost tylko w segmencie klientów kontraktowych. Z usług Playa korzysta zaś także coraz więcej klientów usług pre-paid.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1041874_Play:_tylko_naszej_sieci_przybedzie_klientow.html (dostęp płatny)

Polska współpraca telekomów

Tomasz Boguszewicz

Właściciele Grupy TP i sieci komórkowej Era będą razem szukać oszczędności, by m.in. na polskim rynku powalczyć niższymi cenami. France Telecom, spółka matka Grupy TP (Telekomunikacja Polska, Orange) i Deutsche Telekom (właściciel Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era) porozumiały się w sprawie współdzielenia swoich sieci w Polsce, Rumunii i w Austrii oraz wspólnych zakupów sprzętu na tych rynkach. Projekt ma przynieść obu operatorom w sumie 1,3 mld euro oszczędności w ciągu trzech lat. Ok. 900 mln euro z tej sumy przypadnie na France Telecom, a ok. 400 mln na Deutsche Telekom. Jak powiedział Ed Kozel odpowiedzialny za technologie w Deutsche Telekom, największe oszczędności zostaną osiągnięte dzięki wspólnym zakupom m.in. telefonów. – Umożliwi to obu firmom obniżenie cen na szybko rozrastającym się rynku smartfonów – powiedział agencji Bloomberga Heinz Steffen, analityk firmy Fairesearch.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1041873_Polska_wspolpraca__telekomow.html (dostęp płatny)

Orange i T-Mobile łączą siły

Michał Fura

Pozostało 100% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży