Komisja Europejska przyjęła dziś sprawozdanie o otwartym i neutralnym Internecie, do którego dostęp muszą mieć obywatele i przedsiębiorstwa w UE. KE zapowiedziała, że „dopilnuje”, by nowe przepisy dotyczące przejrzystości rynku telekomunikacyjnego, jakości świadczonych usług i możliwości zmiany operatora, które wchodzą w życie 25 maja, były stosowane z poszanowaniem zasady neutralności Internetu.

Komisja oświadczyła także, że przyjrzy się dokładnie łączom internetowym, badając zgodność reklamowanych parametrów z rzeczywistymi. Na zlecenie KE BEREC (Zrzeszenie Europejskich Regulatorów Łączności) będzie także na poszczególnych rynkach badać i ujawniać przeszkody w zmianie operatora, blokowanie lub ograniczanie ruchu internetowego (np. usług telefonii internetowej) oraz przejrzystość i jakość usług.

Neelie Kroes, unijna komisarz odpowiedzialna za Agendę Cyfrową UE powiedziała: – Mam zamiar dopilnować, aby obywatele i przedsiębiorstwa w UE mogły korzystać z otwartego i neutralnego internetu bez ukrytych ograniczeń, o szybkościach obiecanych przez dostawców usług. Wierzę w zasady konkurencji, które stanowią podstawę nowych przepisów w dziedzinie telekomunikacji dotyczących przejrzystości, jakości usług i możliwości łatwej zmiany operatora. Przez następne kilka miesięcy, w bliskiej współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich, będę ściśle monitorować przestrzeganie nowych przepisów unijnych w celu zagwarantowania otwartości Internetu – stwierdziła. KE zapowiedziała podsumowanie wszystkich działań pod koniec roku w postaci ogólnodostępnego raportu.