Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwróciła się do premiera Donalda Tuska z propozycją utworzenia odrębnego ministerstwa do spraw teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego, które nadzorowałoby łączność (dziś podległą Ministerstwu Infrastruktury) i informatyzację kraju (którą dziś koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Według PIIT (pełne stanowisko w tej sprawie można znaleźć tutaj) nowy resort powinien mieć uprawnienia w sferze Internetu, spraw informatycznych, telekomunikacyjnych, a także pełnić rolę „głównego stratega rozwoju usług internetowych w kraju oraz koordynowałby wdrożenia systemów teleinformatycznych w całej administracji państwowej”.

PIIT uzasadnia swoje postulaty między innymi coraz bardziej skomplikowaną materią wykorzystania sieci i teleinformatyki w społeczeństwie informacyjnym,