Grupa Liberty Global, właściciel UPC Polska, opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2011 r. Polska sieć kablowa dodała w pierwszym kwartale przeszło 14 tys. abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu. Na dzień 31 marca obsługiwała 538 tys. klientów tych usług (nie licząc sieci Aster, której przejęcia jeszcze nie aprobował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Decyzja spodziewana jest w tym kwartale).

UPC Polska zanotowało w I kw. deficyt na usługach telewizyjnych w wysokości 2 tys. abonentów – o tyle różniła się liczba nowych aktywacji cyfrowej TV w porównaniu do spadku liczby usług analogowych. Warto podkreślić, że całkowita liczba klientów wszystkich usług TV grupy UPC spadała w całej Europie. Łącznie operator stracił w I kw. 56 tys. abonentów TV.

Na koniec I kwartału UPC Polska obsługiwało 232 tys. abonentów usług telefonicznych, czyli o 7 tys. więcej niż, w ostatnim kwartale 2010 r. Ostatecznie liczba klientów wszystkich usług sieci UPC Polska utrzymała się na praktycznie nie zmienionym poziomie 1,1 mln.

Liberty Global podało przychód z rynku polskiego na kwotę 88 mln dolarów, wobec 79 mln dolarów w I kw. 2010 r. W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost o 11 proc., jednak w przypadku UPC Polska na publikowane dane wpływa kurs złotego (w całym roku 2010 UPC Polska miało 238 mln euro, czyli ok. 318 mln dolarów, przychodu).