Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował analizę wydatków inwestycyjnych (CAPEX) polskich operatorów telekomunikacyjnych w latach 2006-2010. Wedle tych danych w ciągu ostatnich dwóch lat wynosiły one po ok. 6,3 mld zł rocznie. Łącznie w ciągu pięciu lat branża telekomunikacyjna zainwestował 33 mld zł.

Wedle danych UKE gros wydatków – 3-4 mld zł rocznie – przypadło na operatorów sieci komórkowych. Stacjonarne telekomy wydawały na inwestycje 1,8 mld zł w roku 2009 i 2,4 mld zł w roku ubiegłym. Około 600 mln zł rocznie – z lekką tendencją spadkową – wydawali w ciągu ostatnich dwóch lat operatorzy sieci kablowych (wedle UKE w 2006 r. wydali ponad 1,5 mld zł).

W całym analizowanym przez UKE okresie na operatorów komórkowych przypadło 54 proc. łącznych wydatków inwestycyjnych branży telekomunikacyjnej, na operatorów stacjonarnych – 35 proc., na sieci TVK – 11 proc. Kablówki jednak reinwestowały najwięcej w stosunku do swoich przychodów – 39 proc.

UKE szacuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat operatorzy telekomunikacyjni zainwestowali  5,07 mld zł w sieć transmisji danych xDSL, a 3,76 mld zł w mobilne technologie dostępowe – 2G i 3G. Największe pod względem wartości były tutaj inwestycje Polskiej Telefonii Cyfrowej. Inwestycje w uruchomienie hurtowych usług BSA przez operatorów alternatywnych wyniosły 64 mln zł, a LLU 170 mln zł.

Wartość rocznych nakładów na inwestycje w stacjonarne usługi głosowe oscylowała w ciągu minionych pięciu lat między 80 mln zł a 200 mln zł, ale z wyraźną tendencją spadkową.