Telekomunikacja Polska wygrała przetarg na wynajem kablowych łączy telefonicznych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

PAŻP rozstrzygnęła przetarg otwarty (był rozpisany w styczniu br.) na dzierżawę łączy cyfrowych. W konkursie wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Telekomunikację Polską. Jej wartość to 5,42 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez instytucję na to przedsięwzięcie miał wartość 6 mln zł netto. W ramach kontraktu, którego realizacja potrwa trzy lata, Telekomunikacja Polska będzie świadczyła na rzecz PAŻP usługi telekomunikacyjne (na bazie sieci WAN w oparciu o technologięIPVPN/MPLS) w wybranych lokalizacjach na terenie całego kraju.