NFI Midas poinformował dzisiaj, że inwestorzy objęli całość zaoferowanych im 237 mln akcji nowej emisji, dzięki sprzedaży których fundusz zgromadził 293 mln zł. Z tej kwoty NFI Midas zamierzał przeznaczyć 177 mln zł na przejęcie Mobylandu, operatora sieci LTE na częstotliwości 1800 MHz. Pozostała kwotę zamierzał przeznaczyć na restrukturyzację zadłużenia związanego m.in. z działalnością CenterNetu.

Akcje serii C NFI Midas objęło blisko 6,5 tys. subskrybentów, przy czym nie zanotowana została żadna nadsubskrypcja (inwestorzy złożyli zapisy na tyle akcji, ile oferował fundusz).

Wszystkie spółki kojarzone są z grupa kapitałową Zygmunta Solorza-Żaka.