Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała Telekomunikację Polską do świadczenia usług operatora korporacyjnej sieci rozległej (WAN). Usługa wykonywana będzie w technologii IP VPN / MPLS. Sieć WAN, należąca do zamawiającego, obejmuje 136 lokalizacji we wszystkich województwach kraju. W ramach zlecenia narodowy operator zajmie się również przeszkoleniem pracowników GDDKiA. Realizacja kontraktu rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 sierpnia 2014 r.

Przetarg na operatora sieci WAN miał charakter otwarty. Telekomunikacja Polska była jedyna firmą, która wzięła w nim udział. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

TP, z tytułu realizacji umowy, zainkasuje łącznie 16,42 mln zł brutto. Wartość kontraktu pokrywa się z budżetem przygotowanym przez zamawiającego.