Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała swoje stanowisko odnośnie projektu określenia minimalnej, gwarantowanej jakości usług dostępowych, który to pomysł jest obecnie przedmiotem rozpoczętej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej debaty.

PIIT jest przeciwna projektowi, jaki przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury w założeniach do nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Art.56 tego projektu wprowadza „minimalną gwarantowaną prędkość transferu danych w ramach świadczonej usługi dostępu do sieci internet, która nie może być niższa niż 90 proc.  prędkości oferowanej lub prezentowanej w materiałach informacyjnych lub promocyjnych”.

W swoim stanowisku PIIT przytoczyła powszechne znane zastrzeżenia, co do możliwości gwarantowania przepływności we współdzielonych sieciach, szczególnie mobilnych. Ponadto, zdaniem PIIT, tak sformułowany zapis sprzeczny jest z treścią dyrektywy o usłudze powszechnej, na którą powołało się Ministerstwo Infrastruktury, uzasadniając zmianę art. 56.

PIIT zdaje się jednak akceptować fakt, że jakieś określenie minimalnej jakości usług (czy szerzej: bardziej szczegółowe opisywanie jakości usług w umowach i regulaminach) nastąpi i chce na ten temat dalej rozmawiać z regulatorem i resortem łączności.