Urząd Komunikacji Elektronicznej uzgodnił z Komitetem Usług Dodanych PIIT (KUD) nową treść Kodeksu Jakości Usług Dodanych, jaki ma regulować zasady świadczenia m.in. usług Premium SMS. UKE współpracowała w tych uzgodnieniach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów tak, że kodeks ma również aprobatę urzędu antymonopolowego. O pracach nad tym dokumentem w rozmowie z rpkom.pl mówił Wiesław Mackiewicz, przewodniczący KUD.

Kodeks ma uregulować przede wszystkim zasadę wyraźnego podawania ceny i zasadę korzystania (i nie korzystania) z usług dodanych, jak również umożliwić jednoznacznego zidentyfikowania usługodawcy. Uzgodnione zostały limity wydatków na usługi dodane. Dzisiaj wynoszą 31 zł brutto dziennie i 200 zł brutto miesięcznie.

W trakcie rozmów z UKE operatorzy sieci komórkowych uzgodnili możliwość zablokowania usług Premium SMS na konkretnym numerze abonenckim.

Kodeks Jakości Usług dodanych