MNI przygotowuje gigantyczną emisję dla nowych akcjonariuszy. Spółka planuje warunkowe podwyższenie kapitału o blisko 200 proc., czyli o 197,89 mln akcji w celu sfinansowania transakcji na rynku fuzji i przejęć.

Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku walnego zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca. To samo walne ma podjąć także uchwałę o wypłacie dywidendy i skupie akcji własnych. Kwot, jakie ma MNI przeznacza na te cele w projektach uchwał nie podano.

Według naszych informacji MNI jest wśród podmiotów zainteresowanych przejęciem Telefonii Dialog, stacjonarnego operatora należącego do KGHM Polska Miedź. Konkuruje o niego z Hawe i Netią. Wcześniej zarząd MNI zapowiadał, że przedstawi radzie nadzorczej propozycję aby dywidenda wyniosła 34,5 mln zł.