UNESCO: szerokopasmowy dostęp, to sprawa państwa

Publikacja: 07.06.2011 11:19

Broadband Commission for Digital Development (BCDD), agenda utworzona przez UNESCO i Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, opublikowała raport na temat wpływu rozwoju sieci i usług szerokopasmowych na lokalną i globalną gospodarkę.

– Podejście do usług szerokopasmowych powinno przypominać bardziej planową organizację rozwoju sieci kolejowych, czy elektroenergetycznych, niż poddany głównie wolnej grze rynkowej rozwój sieci telefonii komórkowej – czytamy w raporcie. – Optymalizacja korzyści wymaga planowania na poziomie ogólnokrajowym z promocją konkurencji infrastrukturalnej, ale z umożliwieniem działania na rynkowych warunkach także service providerom. Izolowane projekty, powielanie infrastruktury może oznaczać marnotrawstwo czasu i środków, opóźniające rozwój zasobów nie mniej ważnych w przyszłości, niż drogi i elektryczność.

BCDD uzasadnia swój apel głównie korzystnym wpływem rozwoju sieci szerokopasmowych na ekonomikę. Wedle szacunków BCDD każdy wzrost penetracji szerokopasmowymi usługami w sieciach stacjonarnych przyczynia się w krajach rozwiniętych do 1,21-pkt. wzrostu PKB. W krajach rozwijających się stopa wzrostu PKB jest jeszcze wyższa. Dla porównania podniesienie penetracji usługami telefonii głosowej o 10 pkt. procentowych daje wzrost PKB o 0,6 proc.

Z lokalnych studiów wynika, że np. w Niemczech inwestycja 36 mld euro w sieci szerokopasmowe zwróciła gospodarce 23 mld euro tylko w trakcie budowy tej infrastruktury. Pośrednie korzyści szacowane są na 137 mld euro. W ciągu czterech lat projekty szerokopasmowe dały zatrudnienie ponad 300 tys. osób. W Chinach wzrost penetracji dostępu (wydzwanianego i szerokopasmowego) do internetu o każde 10 pkt. proc. dodał 2,5 pkt. proc. do PKB.

BCDD jest międzynarodową organizacją, do której członków należą m.in. Neelie Kroes (Komisarz ds. Agendy Cyrowej Komisji Europejskiej), Hamadoun Toure (przewodniczący Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) Cesar Alierte (szef Telefoniki), Carlos Slim Helu (właściciel grupy America Moviles), Richard Branson (właściciel grupy Virgin), John Chambers (założyciel Cisco).

Broadband Commission for Digital Development (BCDD), agenda utworzona przez UNESCO i Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, opublikowała raport na temat wpływu rozwoju sieci i usług szerokopasmowych na lokalną i globalną gospodarkę.

– Podejście do usług szerokopasmowych powinno przypominać bardziej planową organizację rozwoju sieci kolejowych, czy elektroenergetycznych, niż poddany głównie wolnej grze rynkowej rozwój sieci telefonii komórkowej – czytamy w raporcie. – Optymalizacja korzyści wymaga planowania na poziomie ogólnokrajowym z promocją konkurencji infrastrukturalnej, ale z umożliwieniem działania na rynkowych warunkach także service providerom. Izolowane projekty, powielanie infrastruktury może oznaczać marnotrawstwo czasu i środków, opóźniające rozwój zasobów nie mniej ważnych w przyszłości, niż drogi i elektryczność.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości