Ambasada Niemiec wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury pismo z prośbą o interwencję w sprawie decyzji regulacyjnych dotyczących stawek MTR w sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej. Przypomnijmy, że PTC nie może się porozumieć z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i operatorami alternatywnymi, nie chce wycofać z sądów spraw o decyzje MTR i nie może zawrzeć z UKE tzw. porozumienia inwestycyjnego. W efekcie regulator ustalił od 1 lipca stawkę MTR w sieci PTC na 9,66 grosza za minutę, podczas gdy PTK Centertel i Polkomtel będą pobierać 15,20 grosza za minutę.

– Byłbym pani minister wdzięczny, gdyby pani zechciała zainteresować się tą sprawą tak, aby w imię dobrych bilateralnych stosunków niemiecko-polskich nie doszło do wypaczenia konkurencji – czytamy w piśmie sygnowanym przez ambasadora Rudigera von Fritsch do wiceminister Magdaleny Gaj.

Wedle opinii Prezes UKE pismo to nosi znamiona próby wywarcia politycznej presji na niezależnego regulatora rynku. UKE zapowiada skargę w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Jak dotychczas nie uzyskaliśmy w tej sprawie stanowiska Ministerstwa Infrastruktury, ani Ambasady Niemieckiej Republiki Federalnej (chociaż ta już wczoraj poinformowała nas, że odpowiedź jest w przygotowaniu).

Pismo ambasadora Rudigera von Fritsch do Magdaleny Gaj