Grupa Telekomunikacji Polskiej poinformowała, że spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcję sprzedaży TP Emitela do firmy EM Bidco kontrolowanej przez fundusz inwestycyjny Montagu Private Equity. Decydująca była zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, o której firma dowiedziała się wczoraj.

Telekomunikacja Polska uzgodniła w marcu z Montagu kwotę 1,7 mld zł za TP Emitela. W maju TP informowała o spełnieniu innego z warunków zawieszających realizację umowy: wniesienia udziałów TP Emitela do wehikułu inwestycyjnego Bilbo Sp. z o.o.

TP Emitel ma dominującą pozycję na polskim rynku emisji sygnału naziemnej telewizji. Operator stara się ją utrzymać i obronić przychody wobec perspektywy zmiany technologii nadawania TV na cyfrową. Ponadto chce rozwijać usługi operatora technicznego dla innych firm telekomunikacyjnych, w szczególności sieci komórkowych.