Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji kończy prace nad projektem swojego stanowiska w sprawie projektu utworzenia Międzyresortowego Operatora Sieci Teleinformatycznej, jaki kilka tygodni temu przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stanowisko izby w sprawie utworzenia podmiotu, który miałby monopol na obsługę telekomunikacyjną jednostek administracji centralnej będzie negatywne.

Wedle przedstawicieli izby na dłuższą metę każdy podmiot monopolistyczny, jakim będzie w sferze administracji publicznej MOST, będzie świadczył usługi po cenach nie rynkowych. Dlatego postulat obniżenia kosztów telekomunikacji w administracji dzięki utworzeniu MOST nie zostanie zrealizowany. KIGEiT podkreśla ponadto, że operator resortowy, mając stałe źródło dochodów od jednostek administracji, mógłby subsydiować czysto komercyjne usługi, jakie w pewnej mierze – w myśl projektu MSWiA –  również mógłby świadczyć.

Ponadto, wedle KIGEiT, utworzenie MOST, w zależności od szczegółowych regulacji działania tego operatora, mogłoby być niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych oraz unijnymi zasadami pomocy publicznej.

W ubiegłym tygodniu swoje stanowisko w tej sprawie opublikowała druga branżowa izba – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. PIIT również podsumowała ryzyka projektu MSWiA, ale dopuściła możliwość utworzenia finansowanego z budżetu państwa resortowego operatora wyłącznie na użytek sieci wewnętrznej administracji publicznej.