Europejska organizacja zrzeszająca zasiedziałych operatorów telekomunikacyjnych wystosowała do naszego rządu apel w związku z rozpoczęciem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Według ETNO najważniejszym celem powinno być udostępnienie dodatkowego pasma radiowego do budowy mobilnych sieci transmisji danych.

W ramach wspólnej polityki widma radiowego przewidziane (projekt decyzji po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim) jest w całej Unii zharmonizowanie do 2013 r. zakresu 800 MHz. W razie deficytu możliwe jest poszukiwanie drogi do zwolnienia dalszych zasobów radiowych na niskich częstotliwościach, w szczególności poniżej 790 MHz. Decyzja o wspólnej polityce odnośnie widma radiowego ma zostać przyjęta do końca tego roku. ETNO oczekuję, że będzie to jednym z priorytetów polskiej prezydencji.

Ponadto organizacja zwraca uwagę polskiego rządu, na m.in. takie aspekty europejskiego rynku telekomunikacyjnego:

Polski rząd natomiast wskazywał regulację roamingową oraz koordynację zasad wykorzystania pasma 800 MHz z sąsiadami Unii Europejskiej, jako swoje priorytety dla zaczynającej się dzisiaj prezydencji.

Memo ETNO do polskiego rządu (PDF, 174 kB)