Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie z efektów 4-letniej regulacji wspólnego rynku roamingowego. Zdaniem Komisji regulacje przyniosły efekt w postaci spadku cen, ale nie udało się uruchomić mechanizmów konkurencyjnych, które – w inny niż administracyjny sposób – obniżałyby stawki roamingowe.

W związku z tym Komisja zaproponowała nowe rozwiązania, jakie miałyby obowiązywać od lipca 2014 r.: abonenci mieliby prawo zawrzeć oddzielną od usług krajowych umowę z innym operatorem na usługi roamingowe świadczone przez tą samą kartę SIM. Ponadto operatorzy mieliby obowiązek zawrzeć umowę o wymianie ruchu roamingowego z każdym chętnym partnerem i to po regulowanych hurtowych stawkach. W efekcie na rynek będą mogli wchodzić wyspecjalizowani w ruchu roamingowym operatorzy i obniżać ceny tych usług.

Niezależnie od tego Komisja proponuje ustalenie maksymalnych stawek detalicznych od lipca 2012 r. kiedy przestanie obowiązywać aktualna regulacja roamingowa. Dla przykładu cena jednej minuty połączenia wychodzącego nie będzie wyższa niż 32 eurocenty netto od lipca przyszłego roku, 28 eurocentów od lipca 2013 r. i 24 eurocenty od lipca 2014 r.

Propozycje Komisji, w formie rozporządzenia, będzie musiał zaakceptować Parlament Europejski.