Ministerstwo Infrastruktury planuje realizację tzw. projektu systemowego w obszarze wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, budujących sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem środków z regionalnych programów operacyjnych, oraz operatorów korzystających ze środków na budowę sieci z POIG 8.4, za pośrednictwem profesjonalnego wykonawcy.

– Za realizację tej części odpowiedzialny będzie wyłoniony w drodze otwartego przetargu wykonawca – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Podobnie znaczną część czynności związanej z drugim obszarem projektu systemowego: edukacją cyfrową Polaków weźmie na siebie partner, na wyłonienie którego MI ogłosiło w ubiegłym tygodniu konkurs.

Projekt systemowy realizowany będzie z funduszy POIG 8.3. Ministerstwo złożyło w tej sprawie wniosek (36 mln zł) już kilka miesięcy temu i czeka na ostateczną akceptację. Nie spodziewa się jej jednak przed wyłonieniem partnera współrealizującego program edukacji cyfrowej, a więc nie przed wrześniem br.