Netia złożyła najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki na świadczenie usługi cyfrowych łączy dzierżawionych i usługi dostępu do internetu na potrzeby funkcjonowania CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Operator zapewni też infrastrukturę telefoniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem potrzebnym do uruchomienia i prawidłowego działania usług.

O kontrakt zabiegało dwie spółki. Zwycięska oferta Netii miała wartość 1,04 mln zł brutto. Konkurent żądał 3,83 mln zł brutto. Cena miała 80-proc. wagę przy wyborze wykonawcy. Zamawiający brał też pod uwagę czas niezbędny do uruchomienia usługi. Budżet przygotowany przez resort na projekt wynosił prawie 2,1 mln zł netto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych.