Twórcy Diagnozy Społecznej 2011 ujawnili wstępne wyniki badań warunków i jakości życia Polaków. Raporty z tego cyklu przygotowywane są co dwa lata pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Z badań wynika, że 85 proc. z nas ma telefony komórkowe. Nieco mniej, bo 73 proc. dorosłych Polaków (powyżej 16. roku życia) ma w domu komputery z dostępem do Internetu, z tym że aż 20 proc. z nich w ogóle nie korzysta z sieci. Dotyczy to przede wszystkim osób powyżej 60. roku życia, wśród których jest zaledwie 10 proc. internautów. Wśród najmniej zaangażowanych w surfowanie po sieci są emeryci i rolnicy, zaś grupą najbardziej aktywną są ludzie uczący się, między 16. a 24. rokiem życia.

Jednym z czynników decydujących o zainteresowaniu Internetem jest edukacja. Osoby z wykształceniem podstawowym są reprezentowane w sieci w 10 proc., a te z wyższym – w ponad 88 proc. W Internecie obecne są ponad dwie trzecie mieszkańców największych polskich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) i niecała połowa mieszkańców wsi.