Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozstrzygnęło przetarg otwarty na wybór operatora, który świadczył będzie na jego rzecz usługi telekomunikacyjne.

O kontrakt zabiegały dwie firmy. Lepszą ofertę złożył Polkomtel, operator sieci Plus. Jej wartość to 1,48 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 1,98 mln zł brutto. Umowa obowiązuje 18 miesięcy. Na jej podstawie Polkomtel będzie odpowiadał za usługi pakietowej transmisji danych w ramach Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych (służy do przesyłania wniosków o wydanie dowodów osobistych pomiędzy gminami a centralą CPD MSWiA).