Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji opublikowała wczoraj swoje stanowisko w procesie konsultacji rozporządzenia o zmianie w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Podstawowym celem regulacji jest udostępnienie operatorom nowych zasobów radiowych w zakresie tzw. dywidendy cyfrowej (790-862 MHz).

KIGEiT, poza wezwaniem Ministerstwa Infrastruktury do szybszego udostępnienia zasobów operatorom, podkreślił niekorzystne zmiany w uwagach do Tabeli. Nowe uwagi 5.316A i 5.316B wprowadzają obligatoryjną koordynację stacji bazowych w służbie ruchomej na terenie Polski korzystających z zakresu 790-862 MHz. Dzisiaj jedynym operatorem, który z niego korzysta jest Sferia.

– Z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa wynika, że prawo nie powinno działać wstecz. Tymczasem akceptacja uwag  5.316A i 5.316B  powoduje, że zasada ta zostaje naruszona w stosunku do operatora, na rzecz którego podmiotowe pasmo zostało zarezerwowane – napisała KIGEiT w swoim stanowisku.

Zgodnie z proponowanym zapisami Sferia (która na części zakresu ma prawo świadczyć usługi ruchome) musiałaby dokonywać koordynacji międzynarodowej dla swoich stacji bazowych, aby nie dopuścić do zakłócania systemów innych sieci i służb poza granicami Polski. Zapis ten wynika wprost z Międzynarodowego Regulaminu Radiokomunikacyjnego, który Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić do polskiego systemy prawnego, a przeciwko czemu KIGEiT protestuje. Już dzisiaj trwa w tej sprawie przepychanka między Sferią, a Urzędem Komunikacji Elektronicznej, który powołuje się zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego.