– Średnio jedna piąta Polaków w wielu powyżej 30 lat nie dysponuje jeszcze telefonem komórkowym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Emporia Telecom – austriackiego producenta komórek przeznaczonych dla starszych użytkowników.

Deficyt telefonów na poziomie 33 proc. wykazuje najstarsza grupa wiekowa w próbie badawczej – powyżej 65 lat. W grupie 50-65-latków brak komórki deklaruje 18 proc. badanych, a pośród pozostałych respondentów (30-50 lat) niespełna 10 proc. Do braku telefonu przyznawało się w całej próbie 15 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet.

Odsetek korzystających z telefonów komórkowych rośnie wraz z wykształceniem i zamożnością, z jednym tylko zaburzeniem tego trendu: w najzamożniejszej grupie respondentów o miesięcznych dochodach powyżej 4 tys. zł z telefonów komórkowych korzystało 87 proc. badanych, podczas gdy w grupie o dochodach 2-4 tys. zł – 93 proc. badanych.

Badanie na próbie 1075 respondentów w wieku 30+ przeprowadziła na zlecenie Emporia Telecom firma Homo Homini a wyniki opracowała firma Few Reasons.

Informacja prasowa o badaniu (dodatkowe informacje)