Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator (PSE-Operator) ogłosiły przetarg na zakup i uruchomienie urządzeń IP dla rdzenia sieci WAN-BB.

Reprezentująca sektor elektroenergetyczny spółka daje wykonawcy sześć miesięcy na wykonanie zadania. Jego wartość, szacowana na podstawie wadium (200 tys. zł), może przekraczać 6 mln zł. Parametry przetargu zostały ustawione w taki sposób, że realizacji kontraktu będą mogły podjąć się tylko firmy w dobrej kondycji finansowej (muszą się wykazać gwarancjami bankowymi na co najmniej 5 mln zł) i z doświadczeniem w realizacji podobnych projektów o dużej skali.

PSE-Operator żąda, żeby potencjalni wykonawcy mogli wykazać się wykonaniem, w ciągu ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch zamówień na dostawę, instalację o konfigurację aktywnych urządzeń sieciowych do budowy sieci LAN/WAN (W minimum pięciu lokalizacjach) o wartości co najmniej 3,5 mln zł netto każde. Oferty w przetargu można składać do 30 sierpnia.