Ministerstwo Infrastruktury przygotuje raport, który ma zobrazować stan projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych w różnych konfiguracjach przez województwa. Jak informuje resort podstawowym celem jest uzyskanie wiedzy na temat zaawansowania projektów i środków będących jeszcze do dyspozycji.

– Ten raport będzie elementem projektu systemowego. Jego sporządzenia ma pokazać nie tylko zaawansowanie budowy regionalnych sieci, ale „zinwentaryzować” doświadczenia i problemy. Dzięki temu będziemy wiedzieli w jakim kierunku i w jaki sposób należy ukierunkować pomoc dla samorządów, jaka jest przedmiotem projektu systemowego. Liczymy oczywiście, że to zdynamizuje realizację projektów szerokopasmowych i wykorzystanie dostępnych na ich budowę środków – mówi Małgorzata Olszewska, dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

Wedle jej słów preferowana przez ministerstwo droga, to przygotowanie raportu przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, wyłoniony w drodze przetargu. Nie należy się go spodziewać wcześniej, niż we wrześniu. Obecnie MI prowadzi konkurs na partnera, który zrealizuje projekt systemowy w obszarze tzw. „edukacji cyfrowej Polaków”. Kiedy ten partner się pojawi projekt systemowy – realizowany w ramach POIG 8.3 – powinien uzyskać ostateczną akceptację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wówczas MI zacznie poszukiwać wykonawców w obszarze doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym autorów raportu otwarcia.

Ministerstw Rozwoju Regionalnego patrzy przede wszystkim na poziom alokacji dostępnych środków. My chcielibyśmy również – w ramach dostępnych możliwości – kierunkować budowę nowej infrastruktury w zgodzie ze strategicznymi celami Agendy Cyfrowej. Raport ma nam w tym pomóc – mówi Małgorzata Olszewska.