Stephane Richard, prezes France Telecom, zapowiada pragmatyczne podejście do sporu Telekomunikacji Polskiej z duńskim DPTG.

– Jako przedstawiciel France Telecom powiem, że spór z duńskim DPTG, to sprawa Telekomunikacji Polskiej. Będę prosił menedżerów TP, aby prowadzili sprawę broniąc interesów spółki – mówi Stephane Richard, prezes zarządu France Telecom. – Jeśli dobrym sposobem będzie kolejnych 10 lat konfliktu z Duńczykami, to będziemy prosić menedżerów TP, aby spór był kontynuowany. A jeśli uznamy, że lepszym sposobem na obronę interesów jest porozumienie i szybkie zakończenie tej smutnej sprawy, to poprosimy TP, aby spór zakończyć – dodaje szef FT.

W tym tygodniu polski sąd powszechny zawiesił rozpatrywanie sporu obu spółek do czasu rozstrzygnięcia odwołania TP od wyroku wiedeńskiego sądu arbitrażowego, który dał asumpt do wznowienia sporu. Arbitraż ten orzekł, że TP jest winna DPTG ok. 1,6 mld zł za eksploatację wybudowanej na początku lat 90-tych magistrali światłowodowej. Duńska spółka walczy o uznanie i egzekucję tego wyroku w Polsce, a jednocześnie domaga się przed wiedeńskim arbitrażem drugiej części płatności w wysokości ok. 1,2 mld zł. TP z kolei odwołała się od pierwszego wyroku do wiedeńskiego sądu gospodarczego.

Jutro rpkom.pl opublikuje wywiad ze Stephanem Richard m.in. planów inwestycyjnych grupy France Telecom, pomysłach na współpracę z firmami medialnymi oraz kooperację z wydawcami internetowymi, jak Google, czy Facebook