Operator sieci radiodyfuzyjnej, do niedawna spółka zależna Telekomunikacji Polskiej, opracowuje własną platformę świadczenia usług cyfrowej telewizji na rzecz mniejszych operatorów telekomunikacyjnych: ISP i sieci kablowych.

Emitel udostępni z własnej stacji czołowej sygnał tych nadawców, którzy zdecydują się na dołączenie do systemu dystrybucyjnego. Dzisiaj jest tam 10 stacji, ale Emitel zamierza zagregować znacznie kanałów. Operator zamierza pełnić zarówno funkcję czysto technicznego dostawcy sygnału TV, jak również odsprzedawać go na hurtowych zasadach na mocy własnych umów z nadawcami.

Emitel zamierza wykorzystać jako atut fakt, że jego sieć rozległa, budowana głównie na użytek dosyłu  sygnału TV do obiektów radiowo nadawczych, jest optymalizowana pod kątem transmisji wideo.

Dzisiaj Emitel udostępnia sygnał TV w serwerowni PLIX DC oraz w Pałacu Kultury.