Urząd Miasta Warszawy rozstrzygnął przetarg na dostawę łączy optycznych na potrzeby miejskiej sieci transmisji danych. Głównym beneficjentem przetargu zostały Supermedia.

Operator z grupy Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych zdobył 27 na 33 zlecenia cząstkowe, na jakie podzielony został przetarg. Operator zgarnie ok. 1 mln z wartego prawie 2,2 mln zlecenia od urzędu miejskiego.

Znacznie mniej, bo 4 kontrakty zdobył ATM, ale o łącznej wartości 950 tys. Pozostałe dwa zlecenia zdobyły Netia i GTS. Realizacja kontraktu rozpocznie się w grudniu br., a zakończy w listopadzie 2014 r. Cena była 100-proc. kryterium wyboru oferty.