Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował ciekawe stanowisko w sprawie nadchodzącego wdrożenia szóstej wersji protokołu internetowego IP. Usługa dostępu do sieci z wykorzystaniem IPv6 ma zostać udostępniona klientom najpóźniej w czerwcu 2012 r.

Powodem zmiany jest m.in. wyczerpująca się – w związku z lawinowym wzrostem liczby podłączonych do sieci urządzeń – pula obecnie wykorzystywanych adresów IP.

Jak zaznacza UKE, prezes Anna Streżyńska oczekuje, że koszty wdrożenia IPv6 przez dostawców Internetu, treści i usług „nie będą przerzucane na klientów końcowych w postaci wyższej opłaty za usługę”.

Jednocześnie UKE przypomniał, że opóźnienia we wdrażaniu IPv6 mogą poskutkować decyzjami regulacyjnymi (nałożenie na przedsiębiorców wymogu minimalnego poziomu jakości usług), do których UKE upoważniają dyrektywy unijne.