Miasto i Gmina Olkusz powierzyły firmie NextiraOne Polska budowę bezprzewodowej sieci szerokopasmowej na terenie miasta. W ramach zamówienia spółka, oprócz budowy sieci dostarczy też niezbędną infrastrukturę w tym zestawy komputerowe w miejsca wskazane przez zamawiającego.

Inwestycja jest częścią projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz”. Jest współfinansowy ze środków unijnych. Wybór wykonawcy odbył się w drodze przetargu otwartego.

NextiraOne Polska była jedyną firmą, która złożyła ofertę. Za realizację zadania otrzyma 1,36 mln zł netto.